Thông Cáo DMCA – Copyrights

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả các phần của website: EduMalls.net chỉ dành cho mục đích sử dụng Cá nhân. Không có tệp nào được lưu trữ trên Máy chủ của chúng tôi, chúng được lập chỉ mục theo cách tương tự như cách Google hoạt động. ISP và/hoặc Quản trị viên không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong Trang web được liên kết hoặc các thay đổi/cập nhật đối với các Trang web đó.

Xóa nội dung

Tuy nhiên, chính sách của chúng tôi là phản hồi các thông báo vi phạm HỢP LỆ và thực hiện các hành động thích hợp theo luật bản quyền mà chúng tôi tuân thủ. EduMalls.net hoàn toàn tuân thủ Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”) và Luật bản quyền quốc tế. Chúng tôi chỉ tuân thủ các thông báo miễn là họ thực hiện các bước sau:

1. Viết email đến [email protected] và chỉ định trang tại website EduMalls.net nơi bạn cho rằng tài liệu có bản quyền đã bị vi phạm.

2. Cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn (bắt buộc phải có tên và địa chỉ email).

3. Cung cấp cho chúng tôi bằng chứng cho thấy bạn sở hữu bản quyền đã nói.

Chúng tôi kêu gọi tất cả Chủ sở hữu bản quyền, nếu bạn tìm thấy nội dung trên trang web này, nơi họ giữ bản quyền, hãy yêu cầu họ liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn muốn gửi yêu cầu gỡ xuống DMCA, xin lưu ý rằng việc xử lý này sẽ mất 2-4 ngày làm việc.

Cảm ơn bạn đã hiểu.
zalo-icon
facebook-icon
EduMalls.net
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart