- 97%

Khóa Học Online Big Data in Machine Learning: Xử Lý Dữ Liệu Lớn Trong Máy học | Mã: 9029

Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 179.000 ₫.

Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDDs, PySpark DataFrames, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX… 

Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 179.000 ₫.

(-97%)

Thực hiện hành động mua hàng tức bạn đã Đồng ý Điều khoản & Điều kiện từ EduMalls.net

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare
Lưu Ý Quan Trọng Từ EduMalls.net
 • Nền tảng cung cấp khóa học rẻ giúp bạn tiết kiệm chi phí và hoàn toàn phù hợp cho người học có khả năng tự học. NẾU BẠN CÓ ĐIỀU KIỆN, HÃY MUA KHÓA HỌC GỐC ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ.
 • Khóa học được lưu trữ trên Cloud, người học truy cập vào link được gửi để học hoặc có thể TẢI XUỐNG. Link truy cập khóa học trọn đời, học bất cứ khi nào, mọi lúc, mọi nơi.
 • Nền tảng có SỐ LƯỢNG KHÓA HỌC LỚN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ RẺ NHẤT HIỆN NAY. Mua nhiều, giảm giá sâu, tặng kèm cho người học.

Khóa Học Online Big Data in Machine Learning: Xử Lý Dữ Liệu Lớn Trong Máy học | Học Rẻ Hơn Cùng EduMalls sẽ bao gồm:

 • Các công nghệ trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp
 • Làm việc với Spark, Big Data Technology mới nhất
 • Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDD’s, PySpark DataFrame, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX
 • Áp dụng Machine Learning với Big Data
 • Triển khai dự án Machine Learning với Big Data trên hệ thống Master-Workers.

Big Data in Machine Learning

 • Khóa học trang bị cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng về đặc điểm và các thành phần của Big Data
 • Giúp HV hiểu được giá trị mà Big Data mang lại doanh nghiệp
 • Cung cấp cho HV các phương pháp làm việc với Big Data trong Machine Learning, Data Science
 • Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDDs, PySpark DataFrames, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX…  
 • Giúp HV nắm bắt được các công nghệ sử dụng trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp.
 • Là khóa học thứ chín trong chương trình “Data Science and Machine Learning Certificate”

SẼ RẤT HỮU ÍCH NẾU BẠN LÀ:

 • HV học qua lớp Machine Learning with Python hoặc có kiến thức tương đương
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng
 • HV có định hướng sẽ làm việc trong lĩnh vực Machine Learning hoặc Data Science

HÌNH THỨC HỌC

Khóa học là video + Kèm tài liệu (nếu có)Học trọn đời, mọi lúc, mọi nơi.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ QUA KHÓA HỌC?

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:

 • Nắm vững các đặc điểm và thành phần của Big Data
 • Nắm vững các kỹ thuật xử lý và phân tích dữ liệu lớn
 • Làm việc với Spark, Big Data Technology mới nhất
 • Làm việc với các thư viện của PySpark như PySpark RDD’s, PySpark DataFrames, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming, PySpark GraphX…
 • Áp dụng Machine Learning với Big Data
 • Vận dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu thống kê theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Cơ hội việc làm ổn định tại các công ty xử lý và phân tích dữ liệu lớn trong và ngoài nước.

KHOẢN ĐẦU TƯ DÀNH CHO KHÓA HỌC:

 • Thời gian học: 5 tuần
 • Thời lượng: 64 tiết, học trực tiếp trên máy

BẠN SẼ HỌC NHỮNG GÌ?

 • Overview of Big Data
  • What is Big Data?
  • History of Big Data
  • The Vs’ of Big Data (3Vs’, 4Vs’, 5Vs’)
  • Batch processing vs Stream processing
  • Introduction to Apache Spark
  • Apache Spark Components: Spark RDD API, Spark SQL, Spark MLlib, Spark GraphX, Spark Streaming
 • Overview of PySpark
  • Introduction to PySpark: Spark with Python (Python API)
  • Why PySpark?
  • Installing and configuration PySpark
  • Spark context, Spark Session
 • PySpark RDDs
  • Introduction to PySpark RDDs (Resilient Distributed Dataset)
  • RDDs operations
   • Transformation
   • Action
  • Working with PySpark RDDs
   • Create RDD: parallelize(), textFile()
   • RDD Transformations: map(), filter(), flatMap(), RDD1.union(RDD2)
   • RDD Actions: collect(), take(), count(), first(), reduce(), saveAsTextFile(),…
   • Pair RDDs:
    • Create Pair RDDs from key-value tuple/ regular RDD
    • Transformations: reduceByKey(), groupByKey(), sortByKey(), join()
    • Actions: countByKey(), collectAsMap()
 • PySpark DataFrame
  • Introduction to PySpark DataFrame
  • Features and Advantages
  • Working with PySpark DataFrame
   • Create DataFrame: createDataFrame(), spark.read.csv(), spark.read.json()
   • printSchema(), show()
   • count()
   • describe()
   • crosstab()
   • groupby()
   • select(), select() và agg, count, max, mean, min, sum…, select().distinct(),
   • orderby().asc()/desc()
   • withColumn(), withColumnRenamed()
   • drop(), dropDuplicates(), dropna()
   • filter(), where()
   • Column string transformation
   • Conditional clauses: .when(<if condition>, <then x>), .otherwise()
   • User defined functions (UDF)
  • Data Visualization in PySpark using DataFrames
   • hist(), distplot()
   • pandas_histogram()
 • PySpark SQL
  • Introduction to PySpark SQL
  • Running SQL Queries Programmatically
   • select()
   • when()
   • like()
   • startswith(), endswith()
   • substr(), between()
  • Manipulating data
   • Group by
   • Filtering
   • Sorting
   • Missing and replacing value
   • Joining Data
   • Repartitioning
   • Registering DataFrames as Views
 • Data Preprocessing & Analysis
  • Wrangling with Spark Functions
   • Dropping, Filtering, Joining
   • Working with missing data
   • Using lazy processing
   • Parquet
   • Removing, Splitting rows/columns
   • Data validation
  • Feature Engineering
   • Feature Generation
   • Differences, Ratios
   • Deeper Features, Time Features
   • Time Components, Joining On Time Components
   • Date Math
   • Extracting Features/ Text to New Features
   • Splitting & Exploding
   • Scaling data
   • Pivoting & Joining
   • Binarizing, Bucketing & Encoding
  • Data Analysis
   • Exploratory Data Analysis (EDA), Corr
   • Visualization: distplot, implot…
 • Overview of PySpark MLlib
  • Introduction to PySpark MLlib
  • PySpark MLlib algorithms
  • Building a Model
  • Estimator and evaluator
  • Cross-validation, Grid Search
  • Interpreting Results
 • Machine Learning with PySpark MLlib
  • Supervised Learning (Classification & Regression)
   • Linear Regression (pyspark.ml.regression)
   • Logistic Regression (pyspark.mllib.classification)
   • Decision Tree (pyspark.mllib.classification)
   • Random forest (pyspark.mllib.classification)
   • Gradient-Boosted Tree
  • Pipeline
   • Introduction to Pipeline
   • Working with Pipeline (pyspark.ml import Pipeline)
  • Unsupervised Learning (Clustering & Recommender System)
   • Clustering with KMeans
   • Recommender System – ALS
   • Association rules – FPGrowth (pyspark.ml.fpm.FPGrowth)
 • PySpark Streaming
  • Introduction to PySpark Streaming
  • Why PySpark Streaming?
  • Features and Advantages
  • Streaming Context
  • DStream
  • Streaming Transformation Operations
  • Streaming Checkpoint
 • Natural Language Processing – NLP
  • Tools for NLP
   • Tokenizer
   • StopWordsRemover
   • NGram
   • CountVectorizer
   • TF-IDF
 • Apache Spark standalone cluster
  • Running Master Server
  • Connecting from Slave computers to Master Server
  • Deployment project in Mater – Slave computers system
 • GraphX
  • Introduction to GraphX
  • Working with GraphX
   • Creating graph
   • Vertex and edge
   • Visualization Graph
   • Filtering
   • Connecting
   • Motif finding
   • Triangle count
   • Page rank

Khuyến Nghị

Nền tảng cung cấp khóa học rẻ giúp bạn tiết kiệm chi phí và hoàn toàn phù hợp cho người học có khả năng tự học. Nếu bạn có điều kiện hãy mua khóa học gốc để ủng hộ tác giả.

EduMalls.net luôn tuân thủ theo Thông cáo DMCA

Specification: Khóa Học Online Big Data in Machine Learning: Xử Lý Dữ Liệu Lớn Trong Máy học | Mã: 9029

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Thể Loại

Khóa Học

Khóa Học Online Big Data in Machine Learning: Xử Lý Dữ Liệu Lớn Trong Máy học | Mã: 9029
Khóa Học Online Big Data in Machine Learning: Xử Lý Dữ Liệu Lớn Trong Máy học | Mã: 9029

Original price was: 5.800.000 ₫.Current price is: 179.000 ₫.

zalo-icon
facebook-icon
EduMalls.net
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart